۲۶, تیر ,۱۳۹۸
Chinese tourists

رژیم صهیونیستی رقیب ایران در جذب گردشگران چینی

ایران برای جذب گردشگران چینی رقبای زیادی چون ترکیه، رژیم اشغالگر قدس، اردن، روسیه و… دارد. رقبایی که خیلی پیشتر وارد بازار چین شده و با تبلیغات بسیار زیاد سعی در جلب توجه گردشگران این کشور دارند.