۲۲, تیر ,۱۳۹۸

پیش بینی درآمد ۲۰۰۰ میلیاردی کرمانشاه از رویداد بین‌المللی گردشگری۲۰۲۰

پیش بینی مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه از درآمد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی کرمانشاه در رویداد بین‌المللی گردشگری روستائی در سال ۲۰۲۰