۲۲, تیر ,۱۳۹۸

پیش بینی درآمد ۲۰۰۰ میلیاردی کرمانشاه از رویداد بین‌المللی گردشگری۲۰۲۰

پیش بینی مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه از درآمد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی کرمانشاه در رویداد بین‌المللی گردشگری روستائی در سال ۲۰۲۰
۱۷, آذر ,۱۳۹۳

طاق بستان – کرمانشاه

محوطه تاریخی طاق بستان در دامنه کوهی به همین نام و در کنار چشمه ای در شمال شرقی حاشیه کنونی شهر کرمانشاه واقع شده است. در […]